Unscramble ENTASIA

The words or letters ENTASIA are unscrambled. Our word finder was able to unscramble and find 119 words in ENTASIA


entasia is in TWL06 dictionary
entasia is in SOWPODS dictionary

7 letter words made by unscrambling ENTASIA

entasia 7 taenias 7
There are 2 anagrams in this group of words.

6 letter words made by unscrambling ENTASIA

ansate 6 seitan 6 taenia 6 tenias 6 tineas 6 tisane 6
There are 6 anagrams in this group of words.

5 letter words made by unscrambling ENTASIA

anise 5 ansae 5 antae 5 antas 5 antes 5 antis 5 entia 5 etnas 5 inset 5 nates 5 neats 5 neist 5 nites 5 saint 5 satin 5 senti 5 stain 5 stane 5 stein 5 tains 5 tenia 5 tinea 5 tines 5
There are 23 anagrams in this group of words.

3 letter words made by unscrambling ENTASIA

aas 3 ain 3 ais 3 ait 3 ana 3 ane 3 ani 3 ant 3 ate 3 eat 3 ens 3 eta 3 ins 3 its 3 nae 3 net 3 nit 3 sae 3 sat 3 sea 3 sei 3 sen 3 set 3 sin 3 sit 3 tae 3 tan 3 tas 3 tea 3 ten 3 tie 3 tin 3 tis 3
There are 33 anagrams in this group of words.

2 letter words made by unscrambling ENTASIA

aa 2 ae 2 ai 2 an 2 as 2 at 2 en 2 es 2 et 2 in 2 is 2 it 2 na 2 ne 2 si 2 ta 2 ti 2
There are 17 anagrams in this group of words.

Definition of ENTASIA

  • Entasia - Tonic spasm; -- applied generically to denote any disease characterized by tonic spasms, as tetanus, trismus, etc.